Bak betalingsmurer skjuler det seg nå en interessant studie om lederutvikling av forskeren Christina N. Lacerenza, senest oppsummert i DN 22.1 av Bård Kuvaas og Anders Dysvik. BI-forskerne oppsummerer åtte punkter:

  1. Ledere kan trenes opp til å bli bedre
  2. Skal man igangsette lederutvikling er en grundig behovsanalyse sentral. Unngå generelle lederutviklingsprogrammer
  3. Programmet bør bestå av et bredt sett med læringsaktiviteter – undervisning, demonstrasjon og ikke minst praktisk trening
  4. 360-graders vurderinger kan være kostbart uten å tilføre så mye ekstra
  5. Programmet bør gå over flere ganger
  6. Egenstudier er mindre effektive enn programmer hvor ledere får støtte fra interne og/eler eksterne ressurser
  7. Bestiller må sørge for at programmet er evidensbasert og praktisk relevant
  8. Programmet bør inneholde både forretningsmessige kunnskaper samt ferdigheter knyttet til samspill og relasjoner

Innlegget ble først publiser på LinkedIn