NÅ PÅ NORSK! Den anerkjente forskeren Rob Kaiser sin unike 360 graders lederevaluering. I stedet for en «jo mer, jo bedre»-skala på 1 – 5, svarer respondentene på en skala som går fra -3 til +3. Null representerer «akkurat passe». Eksempelvis: Hvor strategisk orientert er Kari? For mye – litt for mye – Akkurat passe – Litt for lite – For lite. Kaiser og hans kollegaer har funnet at ledere som scorer tett opptil null på sentrale lederferdigheter er mer effektive enn andre ledere. Scorene gir grunnlag for svært nyttige og konstruktive tilbakemeldingssamtaler, og ikke minst oppfølging over tid. Les mer her:

https://hbr.org/2009/02/stop-overdoing-your-strengths

http://kaiserleadership.com/about-the-lvi/

Vi i Vissa er blant svært få som er sertifisert på denne 360en i Norge. Vi tilbyr en leder hos dere å prøve denne ut med fullverdig rapport gratis!