Lederutvikling under koronautbruddet

– 3 måneder ledercoaching

Dette er pakken for deg som vil ha grundig sparring over tid, og som ønsker en målbar positiv utvikling i hvordan du oppfattes som leder. Lederen har fri tilgang på ledercoaching over Teams, FaceTime og/eller personlige møter i en periode på tre måneder. Du vil få en grundig innføring i distanseledelse og kriseledelse, som vil gjøre deg i stand til å takle dagens og morgendagens lederutfordringer. 

  • Fri tilgang til ledercoaching digitalt og / eller personlige møter  

  • Grundig innføring i kriseledelse og ledelse i krevende perioder 

  • Innføring og trening i distanseledelse 

  • Trening i endringsledelse og kriseledelse med bruk av simulator fra actee. 

  • Bruk av den evidensbaserte 360 graders lederevalueringstesten Leadership Versatility Index (LVI) 

  • Oppfølging med Progress Report etter 6 måneder for å måle fremgang   

  • En rekke praktiske verktøy som lederen blir fortrolig med å teste ut og få tilbakemelding på   

  • Innføring i Leadership Pipeline: Hva slags ledelse kreves på mitt nivå, i kriser og ellers 

  • Pakken passer for ledere på alle nivåer  

Resultater:
Lederen kan forvente innsikt i egne styrker og utfordringer, samt verktøy til å oppnå ønsket endring. I tillegg kan lederen forvente at tilbakemeldinger og praktisk øving gir reell atferdsendring og en mer balansert og allsidig lederstil. Innsikt og forståelse for at det kreves forskjellig ledelse på forskjellig nivå. Lederen vil være skodd for å lede gjennom den krevende situasjonen samfunnet og de fleste organisasjoner befinner seg ibåde med tanke på fjernledelse og håndtering av kriser.

Kontakt oss!

Vi står opp hver dag for å gjøre organisasjoner bedre å jobbe i. Det er det vi brenner for. Og vi mener at gode ledere skaper gode organisasjoner og grupper/team, hvor man som ansatt kan trives og utvikles.

Besøksadresse:
Kristian IVs gate 13, 0164 Oslo
Telefon: + 47 92 82 48 97
E-post: post@vissa.no