Lederutvikling under koronautbruddet

– 6 timer ledercoaching

Dette er pakken for deg som har bruk for noen praktiske verktøy i den nye lederhverdagen og dagene som kommer, men som også ønsker å få konkrete tilbakemeldinger fra dine kollegaer på hvordan du oppfattes som leder ved bruk av Leadership Versatility Index, 360 graders lederevaluering. Lederen mottar 6 timer med ledercoaching – Teams, FaceTime og/eller personlige møter over en avtalt periode.   

  • 6 Timer ledercoaching digitalt og/eller personlige møter  

  • Innføring i kriseledelse og ledelse i krevende perioder 

  • Innføring i distanseledelse 

  • Bruk av den evidensbaserte 360 graders lederevalueringstesten Leadership Versatility Index (LVI) 

  • Lederen tilbys å følges opp med en Progress Report etter 6 måneder for å måle fremgang (ikke inkludert i prisen)  

  • Praktiske verktøy som bidrar til å gjøre lederhverdagen mer håndterbar  

  • Pakken passer for ledere på alle nivåer  

Resultater:
Lederen vil få økt innsikt i egne styrker og utfordringer, samt innføring i verktøy for å oppnå ønsket endring, kompetanse i fjernledelse og til å navigere i kriser. Nytt fokus og ny retning i lederskapet.  

Kontakt oss!

Vi står opp hver dag for å gjøre organisasjoner bedre å jobbe i. Det er det vi brenner for. Og vi mener at gode ledere skaper gode organisasjoner og grupper/team, hvor man som ansatt kan trives og utvikles.

Besøksadresse:
Kristian IVs gate 13, 0164 Oslo
Telefon: + 47 92 82 48 97
E-post: post@vissa.no