Verktøy

I vårt arbeid benytter vi verktøy hvor det er naturlig og tilfører verdi. Våre konsulenter er sertifisert på en rekke verktøy. Herunder kan nevnes:

  • OPQ
  • Hogan Assessment Suite
  • JTI
  • 360-graders lederevaluering
  • Ledergruppeprofil – ledergruppeevaluering
  • Arbeidsmiljøkartlegginger
  • Kulturkartlegging basert på Cameron/Quinn
  • DevelopmentCoach – Online coachverktøy
  • Human Content personlighetstest

Vil du vite mer om hvordan vi  kan utvikle gode ledere i din bedrift, ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale her

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale