BALANSERT LEDELSE

Digital lederutvikling

Ønsker du balanse i lederskapet

GJENNOMFØRING

Vi tror på individuell tilpasning og tilbyr gruppebasert lederutviklingsprogram for inntil 6 deltakere. Slik kan vi skreddersy deltakernes behov bedre. Du er selv med på å velge hva som skal være temaer på fellessamlinger. Samlingene gjennomføres som digitale interaktive konferanser med kursholder. Hvis deltakerne ønsker kan de velge å møtes fysisk. Utviklingsprogrammet passer for alle ledere, men vi setter sammen grupper tilpasset organisasjonsnivå og fagfelt. Gruppene kan bestå av ledere fra en eller flere organisasjoner.

Programmet består av:

5 digitale halvdagssamlinger

På samling 1 og 2 er temaet gitt. Samling 1 er grunnleggende om ledelse og ledermodellen allsidig ledelse, samt at deltakerne skal bli kjent. Samling 2 brukes til gjennomgang av resultater fra 360-evalueringen.

For at programmet skreddersys mest mulig vil deltakerne selv bestemme innholdet på samlingene 3 til 5. Temaer på disse samlingen kan for eks være: strategisk ledelse, teamledelse ,endringsledelse, kulturutvikling, innovasjon, selvledelse, distanseledelse etc.

2 stk individuelle samlinger

Deltakere gis tilbakemelding på 360 graders lederevaluering og progresjonsrapport.

Bruk av kartleggingsverktøy

  • 360- graders lederevaluering
  • Progresjonsrapport

LEDERMODELL

Programmet baserer seg på ledermodellen Leadership Versatility Index som tar utgangspunkt i at du som leder må balansere følgende fire lederferdigheter – styrende, støttende, strategisk og operativ ledelse. Ledermodellen vil bidra til å bevisstgjøre deg på din håndtering av lederrollen og videreutvikle deg som leder. LVI er også en 360- graders lederevaluering som vi benytter i programmet.

Utvikling

Vissa er opptatt av at våre deltakere skal utvikle seg som ledere, og vi legger derfor opp til at alle deltakerne skal identifisere noen få utviklingsområder (2-4) som de skal fokusere på i ca. 6 måneder fremover.

Progresjonsrapport

Vi har satt oss som ambisjon at vi skal kunne måle effekten av vår lederutvikling. Derfor må alle ledere forplikte seg til å gjennomføre en progresjonsrapport etter 6 måneder som måler utvikling på egne definerte utviklingsområder. Her vil man få en ny 360-graders evaluering som kun har fokus på utviklingsområdene. Dette gjør at deltakerne får konkret tilbakemelding på utviklingen som leder.

Innhold og pris

  • 5 workshops á 4 timer
  • 2 individuelle samtaler
  • Kartleggingsverktøy
  • Møter med andre ledere

kr 19.500,- eks. mva for programmet + 4.900,- eks. mva for tester.
Fortløpende gjennomføring

Ta kontakt med oss for detaljer og bestilling av programmet for din bedrift

[contact-form-7 id=»13172″ title=»Contact form 1″]