Ledergruppeutvikling

Vårt utgangspunkt i arbeidet med ledergrupper er at de skiller seg vesentlig fra andre grupper og team i organisasjonen. Det er vanskeligere for ledergrupper å sette felles mål og få til god samhandling når man på flere områder konkurrerer om ressurser og oppmerksomhet. Vi arbeider vi alltid etter skreddersøm og har kundens behov i sentrum. Samtidig er vi opptatt av at utviklingsarbeidet skal ha effekt på tre områder.  Effektive ledergrupper skal gi merverdi til:

  • Organisasjonen
  • Ledergruppen
  • Den enkelte leder

Vi opplever at alt for mange ledere rapporterer om kjedelige og uinspirerende ledermøter. Vi arbeider for at ledergruppearbeidet skal bli inspirerende og ha høy verdi for kunden og den enkelte leder.

Vi benytter oss av verktøy i lederguppearbeidet hvor vi anser det som et godt bidrag inn i prosessen. Eksempler på verktøy er AFF Ledergruppeprofil, JTI og teamkompasset.

Vil du vite mer om hvordan vi utvikle gode ledere i din bedrift, ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale her

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat