OM OSS

Vissa AS ble etablert januar 2016 og er en fortsettelse av det gode arbeidet innen
lederutvikling som har vært levert i regi av Visindi siden 2004. Vissa er dermed en etablert aktør i markedet som har levert tjenester til mange ledende organisasjoner.
Vissa ble etablert med tanken om å rendyrke leder- og organisasjonsutvikling og å bevege seg mot målet om å bli en ledende aktør innen ledelses- og organisasjonsutvikling i Norge. Vi leverer tjenester over hele landet. Vissa er hentet fra gammelnorsk og betyr bevissthet, vidsynt, visdom og kunnskap.

Vi står opp hver dag for å gjøre organisasjoner bedre å jobbe i. Det er det vi brenner for. Og vi mener at gode ledere skaper gode organisasjoner og grupper/team, hvor man som ansatt kan trives og utvikles.

Ståle Johansen
Ståle Johansen
Telefonnummer: 92 82 48 97
Ståle har 20 års erfaring som konsulent og leder fra kunnskapsorganisasjoner innen tjenesteyting-, utdanningssektoren og konsulentbransjen. Han har vært med i etableringen av 3 selskaper og har bl.a arbeidserfaring fra AFF. Ståle Johansen er utdannet Siviløkonom med spesialisering innen innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøgskolen i Bodø, og psykoterapeut fra EAG/FPI i Tyskland. Som konsulent har Ståle i hovedsak arbeidet med utviklings- og omstillingsprosesser på alle plan. Fra individuell utvikling, gruppeutvikling til utvikling og omstilling av større organisasjoner, i privat og offentlig sektor. Både som leder og som konsulent er han opptatt av å engasjere gjennom å skape mening, få folk til å mestre og å sørge for autonomi i arbeidet. Det skaper forpliktelse.
Peder Lykke
Peder Lykke
Telefonnummer: 93 23 72 15
Peder har 15 års erfaring som organisasjonspsykolog og er utdannet i Canada og Danmark. Han har de siste 10 årene jobbet som konsulent i Psykologbistand, og har tidligere jobbet med blant annet par- og familieterapi. Som konsulent har han jobbet inngående med individuell utvikling av medarbeidere og ledere på alle nivåer. Peder har bred erfaring i å jobbe med utvikling av team og grupper, med blant annet verktøyene Diversiy Icebreaker og Core Qualities. Han har jobbet med konflikthåndtering i diverse organisasjoner, og har blant annet benyttet faktaundersøkelse som metodikk. Peder interesserer seg spesielt for hvordan mennesker i organisasjoner skal evne å dra i samme retning og nå felles mål. I den sammenheng er han opptatt av organisasjonskultur og hvordan den enkelte medarbeider og leder må være bevisst kommunikasjons – og samspillsferdigheter for å skape effektive team og grupper. I workshop og kurssammenheng legger Peder stor vekt på å involvere deltakere, og det å ha budskap som folk forstår og kan omsette til handling i sin hverdag.
Nils Anker
Nils Anker
Telefonnummer: 41 51 93 74
Nils Anker er utdannet kunsthistoriker cand. philol. fra Universitetet i Bergen. Han har over 10 års sammenhengende erfaring som øverste leder og har ledet både liten og stor museumsorganisasjon, stiftelser og interkommunalt selskap.
Nils har jobbet mye med daglig drift, utvikling og konsolidering. Han har allsidig realkompetanse innen endringsledelse, tverrfaglig kompetanseledelse og teamutvikling, med store og små ledergrupper. Han har også lang erfaring innen kommunikasjon og har studietillegg fra NTNU i kommunikasjon og konflikthåndtering. Han har også jobbet med internasjonale (europeiske) prosjekter og nettverk på styrenivå.
Selv om han har bakgrunn fra Oslo har han også god norgesinnsikt fra kommuner og fylkesadministrasjoner på Vestlandet, Sunnmøre og det sentrale østlandsområdet. Han har god innsikt i offentlig forvaltning fra kommunalt nivå til fylkeskommune og stat.
Nils Anker er opptatt av godt medarbeiderskap og god ledelse både som konkurransefortrinn, og ikke minst for å oppnå gode resultater og virksomhetens målsettinger. Nils ønsker å bidra til ny innsikt for ansatte, ledelse og styret om etikk, rolleforståelse, mestring og engasjement for å definere problemstillinger og ta de rette beslutninger på kort og lang sikt
Egil Lundal
Egil Lundal
Telefonnummer: 90 95 85 59
Egil har arbeidet med utvikling av ledere i over 25 år. Egil har arbeidet for AFF og har i en årrekke vært veileder på Solstrandprogrammet. Egil har også vært avdelingsleder i Norsk Hydro og vært faglig leder ved et familierådgivningskontor i Bergen. Egil har i de siste 17 år vært partner og leder for Conforte som er en viktig leverandør for mange av norges ledende bedrifter for utvikling av sine ledere på alle nivåer.

Egil er utdannet klinisk psykolog fra Universitetet i Bergen. Han har senere etterutdannet seg på en rekke områder, særlig innen coaching relevant metodikk som gestaltveiledning, kognitive terapi-modeller og mentalisering. Han har lang og bred erfaring innen kartlegging, testbruk og assessment metodikk med en faglig fordypning fra Berkeley i USA.

Egil har erfaring med utvikling av toppledergrupper og ledere i mange av norges viktigste bedrifter. Han har bred og lang erfaring både fra privat og offentlig sektor, slik som i Statkraft, Veidekke, Helfo, Fylkesmannen, Siemens, GoodTech, DresserRand, Elkem, Storebrand, Aschehoug, Kirkens Bymisjon, Statoil, Anticimex, Norsk Hydro, Helse Bergen, REC, Arcus Gruppen, Nokas, Skagerak Energi og andre.

Linda Trandum Terjesen
Linda Trandum Terjesen
Linda har jobbet bredt som rådgiver og prosessveileder i ulike omstillingsprosesser siden 1994. Hun har juridisk utdanning, samt utdanning innen bedriftsøkonomi og voksenpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Samtidig har Linda bred erfaring med konseptutvikling og prosessgjennomføring av team-, medarbeider- og lederutvikling. Strategisk kompetanseutvikling, individuell og strategisk karriereplanlegging, samt ferdighetskartlegging og motivasjonsteknikker er også arbeidsområder hun har bred erfaring innen.

Linda er sertifisert i flere atferds- og analyseverktøy, blant annet som Master-trener i personprofilverktøyet persolog®, både i personfaktorprofilen og stressprofilen.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

VÅRE KJERNEVERDIER

Alle våre verdier har forskjellig tolkningsmuligheter. Nedenfor finner du hvordan vi tolker våre verdier. Verdiene våre har  alle en dobbel bunn. De skal ikke bare gjenspeile hvem vi er og hva vi tror på. De gjenspeiler også hvordan vi jobber ut mot våre kunder.

VERDISKAPENDE

Alle virksomheter og enkeltmennesker skal få tilført verdi gjennom sin kontakt med oss. Gjennom å utvikle gode ledere og gode organisasjoner ser vi på vår jobb som å forløse potensiale i alle ledd. Forløst potensiale vil gi verdiskaping. Det være seg bevissthet, kunnskap, utvikling, motivasjon/ inspirasjon, endring – forretningsmessig, strategisk, kulturelt eller annet.

INSPIRERENDE

Vi skal inspirere gjennom å stille spørsmål, gjennom vår formidling og gjennom å være kunnskapsbaserte. Vi mener også at å være inspirerende er å gi rom til andre. Det å utvikle ledere handler i stor grad om å gi rom. Gi rom til utvikling. Gi rom til å ta plass. Gi rom til mestring. Gi rom til å skape mening. Gi handlingsrom. Dette speiler i stor grad det de fleste ønsker seg av sine ledere og som vi kjenner igjen fra motivasjonsteoriene.

BEVISSTE

”Det du er bevisst kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst gjør noe med deg.” Dette ordtaket er utgangspunktet for denne verdien. I det ubevisste ligger det mye følelser og motstand som kan stå i veien for endring og utvikling. Bevissthet er derfor alltid første skritt i retning av endring og er derfor viktig i alt endrings- og utviklingsarbeid. Vi skal være bevisste og målrettede i våre leveranser og vi skal skape bevisste ledere som på det grunnlag tar riktige valg.

JORDNÆRE

”Ledere som er hel ved lykkes best!” Ledelse handler ikke lenger om trekk og spesielle egenskaper, det handler om relasjonen mellom leder og medarbeider. Derfor skal du lede med de egenskaper og kvalifikasjoner du har. Det krever stor selvforståelse. Innsikt i hva som er dine sterke og svake sider.  Dette gjelder også for oss i våre leveranser. Vi er autentiske og bruker våre styrker til å levere best mulig. Vi er ydmyke for at kunden kjenner seg selv best, men vi er offensive på at vi er faglig dyktig.