Hva slags strategiske utfordringer står dere i nå og i de neste årene, og hva kreves på de forskjellige ledernivåene for å imøtekomme disse?

I mange organisasjoner, både offentlige og private, er det uklarhet knyttet til lederrollen, manglende felles forståelse av hvordan ledelse skal utføres, samt at utviklingstiltak ofte ikke er samkjørte. Derfor har vi utviklet Rammeverk for ledelse.

Når vi utvikler et rammeverk for din organisasjon legger vi vekt på de strategiske utfordringene dere står oppe i når dere skal definere hvilken type ledelse dere trenger på de forskjellige nivåene i organisasjonen. Det betyr at dere i etterkant kan spisse leder- og organisasjonutviklingstiltak på en helt annen måte enn tidligere, og slik sikre effekt i tiltakene.

I Rammeverk for ledelse jobbes det derfor med å kartlegge og definere ønsket ledelse i organisasjonen, på bakgrunn av strategien – hvor et felles rammeverk utarbeides. I gjennomføringen av en slik prosess er det sentralt å engasjere bredt i organisasjonen, slik at ledere, HR og utvalgte medarbeidere tar ansvar for å komme frem til et omforent resultat.

Hvilke effekter kan et Rammeverk for ledelse gi:

  • Skape flyt i organisasjonen ved at det blir tydelig hvilke lederkompetanser som er viktigst for organisasjon å dyrke de neste årene, tydeliggjøre ferdigheter og prioriteringer på de forskjellige ledernivåene og tydeliggjøre hva som skjer «mellom» nivåene i ledelseshierarkiet.
  • Etablere et felles språk og felles forståelse av hva ledelse er i deres organisasjon.
  • Legger grunnlaget for at dere kan bygge lederaktiviteter som drar i samme retning (fra rekruttering til lederutvikling og organisasjonsutvikling).

Rammeverk for ledelse tar utgangspunkt i eksisterende forskning på ledelse i Norge (Sund 2016), intervjuer med ledere i norske offentlige bedrifter, samt med inspirasjon fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Leadership pipeline (Charan m.fl., 2015, Dahl og Molly-Søholm, 2015) – tilpasset denne tilnærmingen til norske forhold.

Vil du vite mer om hvordan vi kan utvikle gode ledere i din bedrift, ta kontakt med oss på post@vissa.no eller fyll ut skjema under for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

"*" obligatorisk felt

Navn*
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.