En fast sparringspartner for lederen

Erfaringsmessig kan individuell lederutvikling over tid være svært nyttig. En fast sparringspartner hjelper lederen med å drøfte, reflektere, sparre og øve. I de fleste tilfeller anbefaler vi lederen å gjennomføre Leadership Versatility Index, vår forskningsbaserte 360 graders lederkartlegging. Denne gir et svært godt utgangspunkt for det videre arbeidet ved at styrker og utviklingsområder blir tydeliggjort. Vi anbefaler å benytte Progress Report etter ca. 6 måneder for å måle lederens fremgang.

Leadership Versatility Index

Ny forskning viser at det å være en allsidig leder er viktigere nå enn noen gang. Den trenden eksploderte under pandemien og ser ut til å fortsette. Den amerikanske ledelsesforskeren Rob Kaiser har utviklet Leadership Versatility Index (LVI) som både er en ledelsesmodell og en 360-graders lederevaluering og som nettopp måler lederens allsidighet og gir konkrete tilbakemeldinger til ledere om hvor de bør utvikle seg.

LVI baserer seg på 12 lederferdigheter fordelt på fire sentrale dimensjoner ved ledelse. Dimensjonene er komplementære og som leder må du beherske alle fire. LVI’en bruker denne unike og patenterte skalaen:

Fordelen med skalaen er at den gir oss helt konkrete svar på hva lederen gjør for mye, for lite eller akkurat passe. En annen styrke er at det blir tydelig hva de forskjellige respondentgruppene mener og om de mener forskjellig ting. Eksempelvis at din leder synes at du er for operativ, mens dine underordnede synes du er for lite operativ.

Nedenfor ser du eksempel på en LVI-profil.

Denne LVI-profilen viser tydelig at lederen er for lite støttende og strategisk og for mye styrende og operativ.

Progresjonsrapport

For å oppnå reell endring er det avgjørende å kunne måle fremgang. Lederen velger seg derfor noen få utviklingsmål som følges opp etter ca. 6 måneder i en dedikert progresjonsrapport. Her skånes organisasjonen ved at lederen kun måles på få utvalgte områder.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

"*" obligatorisk felt

Navn*
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.