Vissa gjør ledelse litt enklere

Vi samarbeider med både store og små virksomheter over hele Norge. Gjennom årene har Vissa bistått flere selskaper med å utvikle gode ledere i alle ledd av organisasjonen. Her har vi samlet en knippe uttalelser fra noen av våre fornøyde kunder. Ønsker din bedrift bistand med lederutvikling?
Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

Jeg har hatt stor nytte av å bruke Peder ved flere anledninger. Han har vært en god støtte og rådgiver i krevende lederutfordringer. Før vanskelige samtaler har han hjulpet meg med å klargjøre hva problemet egentlig er og å forberede ryddige tilbakemeldinger. I tillegg har han bidratt til å løse opp vanskelige relasjoner ved å delta og sette rammer for en god dialog i en avslappet atmosfære . Han fletter teori og praksis på en uanstrengt og engasjerende måte. Peder har økt min leder kompetanse, og jeg er blitt mer bevisst på hvordan jeg kan kommunisere på en konstruktiv måte.

Toppleder / Kommunal & Moderniseringsdepartementet

Å samle alle museene i Buskerud til en felles organisasjon er krevende, og vi valgte derfor å benytte oss av Vissa for å utvikle en felles organisasjon med en felles strategi og formål. Vi valgte Vissa fordi de designet en prosess som i størst mulig grad krevde deltakelse fra alle medarbeiderne i Buskerudmuseet, og som også inkluderte en prosess for ledergruppen. Prosessen ble forankret i ledergruppen og styret, og gav oss mange gode avklaringer før vi inviterte resten av medarbeiderne inn i prosessen. Vissas tilnærming til oppdraget bidro til å skape eierskap ​til prosessen hos alle medarbeiderne, og konsulentene til Vissa har vært dyktige på å engasjere og utfordre oss. Dette har bidratt til at vi som organisasjon har klarere retning, og vi har fått på plass en felles strategi, med et felles formål. Vi kan på det varmeste anbefale Vissa.

Direktør / Buskerudmuseet

Viken pensjonskasse har brukt Vissa og Peder Lykke i forbindelse med etablering av ny organisasjon etter fusjonsprosessen. Vi opplevde en humørfylt, utviklende og samlende teamutviklingsprosess med god miks av teori, praktiske øvelser og gode samtaler.

Leder / Viken pensjonskasse

Ledergruppeutvikling gjennom Vissa, var for oss som selskap en meget god investering – både for utvikling av ledergruppen og hver enkelt av oss som ledere. Programmet, med en kompetent og engasjert programansvarlig , og dyktige deltakere, har medført at ledergruppen er tryggere i arbeidet, stødigere i lederskapet – og bidratt til tydelighet som har økt vår gjennomføringsevne. Programmet fikk ledergruppen, samt hver enkelt leder til å se og arbeide med sine utviklingsområder på en ny måte, som har bidratt til at man forstår bedre selv seg og andre typer mennesker i et større perspektiv.

Leder / Åkerblå AS

Viken filmsenter AS er et regionalt filmsenter eid av Oslo og Viken fylkeskommune. Vårt oppdrag er å forvalte tilskuddsmidler og initiere tiltak for film- og spillbransjen i denne regionen. I spennet mellom en ny eierstruktur og store endringer i medielandskapet har vi hatt behov for ekstern bistand til å finne hensiktsmessige løsninger for vårt arbeide. Våre utfordringer er både strategiske og operative, og det er viktig for oss å ivareta et godt kollegialt fellesskap samtidig som vi skal gi så gode tilbud som mulig til film- og spillfeltet i regionen.

Vi har hatt stor nytte av bistanden fra Peder Lykke og Vissa. Vi har arbeidet med vår interne struktur og praksis, og vi har fått hjelp til å løfte blikket og se hvordan vi skal plassere oss i forhold til utfordringene vi står i med store endringer på vårt felt.

Vi har i samarbeid med Vissa tydeliggjort nye satsingsområder. Dette vil igjen medføre endringer i strategisk satsing, intern struktur og fordeling av arbeidsoppgaver. Dette arbeidet er fortsatt ikke avsluttet og vi vil videreutvikle det i samarbeid med Vissa.

Vi anbefaler Vissa for andre virksomheter med behov for organisasjonsutvikling og teamutvikling. Vi har i arbeidet med Peder Lykke møtt solid fagkunnskap og psykologisk innsikt. Peder har et godt blikk for menneskene som utgjør strukturene og tilfører både nye innsikter og humor i arbeidet.

Leder / Viken Filmsenter AS

Vi har hjulpet mange fornøyde kunder med lederutvikling

Kundereferanser Vissa

Vil du vite mer om hvordan vi kan utvikle gode ledere i din bedrift, ta kontakt med oss på post@vissa.no eller fyll ut skjema under for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

"*" obligatorisk felt

Navn*
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.