Vissa AS ble etablert januar 2016 og er en fortsettelse av det gode arbeidet innen lederutvikling som har vært levert i regi av Visindi siden 2004. Vissa er dermed en etablert aktør i markedet som har levert tjenester til mange ledende organisasjoner.

Vissa ble etablert med tanken om å rendyrke leder- og organisasjonsutvikling og å bevege seg mot målet om å bli en ledende aktør innen ledelses- og organisasjonsutvikling i Norge. Vi leverer tjenester over hele landet. Vissa er hentet fra gammelnorsk og betyr bevissthet, vidsynt, visdom og kunnskap.

Vi står opp hver dag for å gjøre organisasjoner bedre å jobbe i. Det er det vi brenner for. Og vi mener at gode ledere skaper gode organisasjoner og grupper/team, hvor man som ansatt kan trives og utvikles.

Ståle Johansen

Mobil: +47 92 82 48 97
stale.johansen@vissa.no

Ståle har 20 års erfaring som konsulent og leder fra kunnskapsorganisasjoner innen tjenesteyting-, utdanningssektoren og konsulentbransjen. Han har vært med i etableringen av 3 selskaper og har bl.a arbeidserfaring fra AFF. Ståle Johansen er utdannet Siviløkonom med spesialisering innen innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøgskolen i Bodø, og psykoterapeut fra EAG/FPI i Tyskland. Som konsulent har Ståle i hovedsak arbeidet med utviklings- og omstillingsprosesser på alle plan. Fra individuell utvikling, gruppeutvikling til utvikling og omstilling av større organisasjoner, i privat og offentlig sektor. Både som leder og som konsulent er han opptatt av å engasjere gjennom å skape mening, få folk til å mestre og å sørge for autonomi i arbeidet. Det skaper forpliktelse.

Linda Trandum Terjesen

Mobil: +47 90 91 29 36
linda.terjesen@vissa.no

Linda har jobbet bredt som rådgiver og prosessveileder i ulike omstillingsprosesser siden 1994. Hun har utdanning innen juridisk, bedriftsøkonomi og voksenpedagogikk fra Universitetet i Oslo samt erfaring med konseptutvikling og prosess-gjennomføring av team-, medarbeider- og lederutvikling. Linda har bred erfaring med strategisk kompetanseutvikling, individuell og strategisk karriereplanlegging, samt ferdighetskartlegging og motivasjonsteknikker. Linda er sertifisert i flere atferds- og analyseverktøy, blant annet som Master-trener i personprofilverktøyet persolog®, både i personfaktorprofilen og stressprofilen.

Peder Lykke

Mobil: +47 93 23 72 15
peder.lykke@vissa.no

Peder har 15 års erfaring som organisasjonspsykolog og er utdannet i Canada og Danmark. Han har de siste 10 årene jobbet som konsulent i Psykologbistand, og har tidligere jobbet med blant annet par- og familieterapi. Som konsulent har han jobbet inngående med individuell utvikling av medarbeidere og ledere på alle nivåer. Peder har bred erfaring i å jobbe med utvikling av team og grupper, med blant annet verktøyene Diversiy Icebreaker og Core Qualities. Han har jobbet med konflikthåndtering i diverse organisasjoner, og har blant annet benyttet faktaundersøkelse som metodikk. Peder interesserer seg spesielt for hvordan mennesker i organisasjoner skal evne å dra i samme retning og nå felles mål. I den sammenheng er han opptatt av organisasjonskultur og hvordan den enkelte medarbeider og leder må være bevisst kommunikasjons – og samspillsferdigheter for å skape effektive team og grupper. I workshop og kurssammenheng legger Peder stor vekt på å involvere deltakere, og det å ha budskap som folk forstår og kan omsette til handling i sin hverdag.

Trude Emaus

Mobil: +47 91 67 09 23
trude.emaus@vissa.no

Trude har erfaring som konsulent, kursholder, HR sjef, økonomisjef, daglig leder og forretningsutvikler i forskjellige selskaper. Jeg har startet og drevet min egen lille business tre ganger. Jeg har kontroll på hva som kreves av myndighetene for å drive egen business i Norge, men har og kjent på frustrasjonene av å være alene og ikke ha helt oversikt, kjent på avmakten av å ikke rekke over alt, og kjent på skammen over å ikke mestre.Gjennom flere år som gründer, og som veileder, coach og kursholder for gründere, vet hun hvor skoen trykker og hva som skal til for å få kontroll og ikke minst sluttføre alle ideene og prosjektene.
.

Våre kjerneverdier

Alle våre verdier har forskjellig tolkningsmuligheter. Nedenfor finner du hvordan vi tolker våre verdier. Verdiene våre har alle en dobbel bunn. De skal ikke bare gjenspeile hvem vi er og hva vi tror på. De gjenspeiler også hvordan vi jobber ut mot våre kunder.

VERDISKAPENDE

Alle virksomheter og enkeltmennesker skal få tilført verdi gjennom sin kontakt med oss. Gjennom å utvikle gode ledere og gode organisasjoner ser vi på vår jobb som å forløse potensiale i alle ledd. Forløst potensiale vil gi verdiskaping. Det være seg bevissthet, kunnskap, utvikling, motivasjon/ inspirasjon, endring – forretningsmessig, strategisk, kulturelt eller annet.

BEVISSTE

”Det du er bevisst kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst gjør noe med deg.” Dette ordtaket er utgangspunktet for denne verdien. I det ubevisste ligger det mye følelser og motstand som kan stå i veien for endring og utvikling. Bevissthet er derfor alltid første skritt i retning av endring og er derfor viktig i alt endrings- og utviklingsarbeid. Vi skal være bevisste og målrettede i våre leveranser og vi skal skape bevisste ledere som på det grunnlag tar riktige valg.

INSPIRERENDE

Vi skal inspirere gjennom å stille spørsmål, gjennom vår formidling og gjennom å være kunnskapsbaserte. Vi mener også at å være inspirerende er å gi rom til andre. Det å utvikle ledere handler i stor grad om å gi rom. Gi rom til utvikling. Gi rom til å ta plass. Gi rom til mestring. Gi rom til å skape mening. Gi handlingsrom. Dette speiler i stor grad det de fleste ønsker seg av sine ledere og som vi kjenner igjen fra motivasjonsteoriene.

JORDNÆRE

”Ledere som er hel ved lykkes best!” Ledelse handler ikke lenger om trekk og spesielle egenskaper, det handler om relasjonen mellom leder og medarbeider. Derfor skal du lede med de egenskaper og kvalifikasjoner du har. Det krever stor selvforståelse. Innsikt i hva som er dine sterke og svake sider. Dette gjelder også for oss i våre leveranser. Vi er autentiske og bruker våre styrker til å levere best mulig. Vi er ydmyke for at kunden kjenner seg selv best, men vi er offensive på at vi er faglig dyktig.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

Navn*
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.