Vissa AS ble etablert januar 2016 og er en fortsettelse av det gode arbeidet innen lederutvikling som har vært levert i regi av Visindi siden 2004. Vissa er dermed en etablert aktør i markedet som har levert tjenester til mange ledende organisasjoner.

Vissa ble etablert med tanken om å rendyrke leder- og organisasjonsutvikling og å bevege seg mot målet om å bli en ledende aktør innen ledelses- og organisasjonsutvikling i Norge. Vi leverer tjenester over hele landet. Vissa er hentet fra gammelnorsk og betyr bevissthet, vidsynt, visdom og kunnskap.

Vi står opp hver dag for å gjøre organisasjoner bedre å jobbe i. Det er det vi brenner for. Og vi mener at gode ledere skaper gode organisasjoner og grupper/team, hvor man som ansatt kan trives og utvikles.

Ståle Johansen

Mobil: +47 92 82 48 97
stale.johansen@vissa.no

Ståle har 20 års erfaring som konsulent og leder fra kunnskapsorganisasjoner innen tjenesteyting-, utdanningssektoren og konsulentbransjen. Han har vært med i etableringen av 3 selskaper og har bl.a arbeidserfaring fra AFF. Ståle Johansen er utdannet Siviløkonom med spesialisering innen innovasjon og entreprenørskap fra Handelshøgskolen i Bodø, og psykoterapeut fra EAG/FPI i Tyskland. Som konsulent har Ståle i hovedsak arbeidet med utviklings- og omstillingsprosesser på alle plan. Fra individuell utvikling, gruppeutvikling til utvikling og omstilling av større organisasjoner, i privat og offentlig sektor. Både som leder og som konsulent er han opptatt av å engasjere gjennom å skape mening, få folk til å mestre og å sørge for autonomi i arbeidet. Det skaper forpliktelse.

Gunvor Marie Dyrdal

Mobil: +47 90 17 53 56
gunvor.dyrdal@vissa.no

Gunvor Marie er utdannet psykolog og har en doktorgrad innen positiv psykologi fra UiO med flere studieopphold i USA (blant annet Fulbright stipend ved University of California, Riverside). Hun har lang erfaring med undervisning, veiledning, terapi og er en erfaren kursholder. Hun har jobbet med leder- og organisasjonsutvikling i flere år, og er spesielt opptatt av å hjelpe mennesker å bli klar over sine grunnleggende verdier, finne og utvikle sine unike karakterstyrker slik at de kan ha det bra og fungere godt både individuelt og i team. Gunvor Marie er sentral i mindfulnessmiljøet i Norge, er studieprogramansvarlig ved NTNU på Gjøvik, og er opptatt av hvordan en økt evne til tilstedeværelse kan bidra til redusert stress og økt velvære, både privat og på jobb.

Egil Lundal

Mobil: +47 90 95 85 59
egil.lundal@vissa.no

Egil har arbeidet med utvikling av ledere i over 25 år. Egil har arbeidet for AFF og har i en årrekke vært veileder på Solstrandprogrammet. Egil har også vært avdelingsleder i Norsk Hydro og vært faglig leder ved et familierådgivningskontor i Bergen. Egil har i de siste 17 år vært partner og leder for Conforte som er en viktig leverandør for mange av norges ledende bedrifter for utvikling av sine ledere på alle nivåer.

Egil er utdannet klinisk psykolog fra Universitetet i Bergen. Han har senere etterutdannet seg på en rekke områder, særlig innen coaching relevant metodikk som gestaltveiledning, kognitive terapi-modeller og mentalisering. Han har lang og bred erfaring innen kartlegging, testbruk og assessment metodikk med en faglig fordypning fra Berkeley i USA.

Trude Emaus

Mobil: +47 91 67 09 23
trude.emaus@vissa.no

Trude har erfaring som konsulent, kursholder, HR sjef, økonomisjef, daglig leder og forretningsutvikler i forskjellige selskaper. Hun har startet og drevet sin egen lille business tre ganger. Trude har kontroll på hva som kreves av myndighetene for å drive egen business i Norge, men har og kjent på frustrasjonene av å være alene og ikke ha helt oversikt, kjent på avmakten av å ikke rekke over alt, og kjent på skammen over å ikke mestre. Gjennom flere år som gründer, og som veileder, coach og kursholder for gründere, vet hun hvor skoen trykker og hva som skal til for å få kontroll og ikke minst sluttføre alle ideene og prosjektene.
.

Elisabeth Østrøm

Elisabeth Østrem

Mobil: +47 47 85 92 23
elisabeth.ostrem@vissa.no

Elisabeth er spesialist i Organisasjonspsykologi, og sitter i Psykologforeningens fagutvalg for Organisasjonspsykologi. Hun har drevet leder- og organisasjonsutvikling siden 2002, og har omfattende erfaring med mentoring som utviklingsverktøy for individer, organisasjoner og samfunn. Elisabeth har tidligere utviklet testverktøy, og har undervist på mange arenaer om testmetodikk og fallgruver i tester og testbruk. Hun har vært engasjert i kvalitetsforbedring både innen konstruksjon av test og kompetanse hos testbruker, samt design av etiske og gode kartleggingsprosesser. Til tross for sin iver etter faglig dybde, tror Elisabeth på å skape utviklende prosesser gjennom å engasjere deltagere til å lære av og med hverandre. Hun er en dyktig formidler som setter seg inn i de særlige utfordringer som hver enkelt leder står i. Elisabeth har tidligere vært stabsmedlem på Solstrandprogrammene og AFF Samspill & ledelse. Hun er styreleder i Barne- og ungdomssenteret på Holmlia hvor hun bor, og kobler av med å skrive musikk eller restaurere sin husmannsplass fra 1900.

Peder Lykke

Mobil: +47 93 23 72 15
peder.lykke@vissa.no

Peder har 15 års erfaring som organisasjonspsykolog, og er utdannet i Oslo, Canada og Danmark. Peder har bred erfaring fra å jobbe med utvikling av organisasjoner, ledergrupper, teams og enkeltindivider. Han har jobbet inngående med en rekke kartleggingsverktøy som Effect, Leadership Versatility Index og Core Qualities. Han har jobbet med konflikthåndtering i diverse organisasjoner, og har blant annet benyttet faktaundersøkelse som metodikk. Peder interesserer seg spesielt for hvordan mennesker i organisasjoner skal evne å dra i samme retning og nå felles mål. I den sammenheng er han opptatt av organisasjonskultur og hvordan den enkelte medarbeider og leder må være bevisst kommunikasjons – og samspillsferdigheter for å skape effektive team og grupper. I workshop og kurssammenheng legger Peder stor vekt på å involvere deltakere ved å ha budskap som folk virkelig kjenner seg igjen i og som de kan omsette til handling i hverdagen.

Linda Trandum Terjesen

Mobil: +47 90 91 29 36
linda.terjesen@vissa.no

Linda har jobbet bredt som rådgiver og prosessveileder i ulike omstillingsprosesser siden 1994. Hun har utdanning innen juridisk, bedriftsøkonomi og voksenpedagogikk fra Universitetet i Oslo samt erfaring med konseptutvikling og prosess-gjennomføring av team-, medarbeider- og lederutvikling. Linda har bred erfaring med strategisk kompetanseutvikling, individuell og strategisk karriereplanlegging, samt ferdighetskartlegging og motivasjonsteknikker. Linda er sertifisert i flere atferds- og analyseverktøy, blant annet som Master-trener i personprofilverktøyet persolog®, både i personfaktorprofilen og stressprofilen.

Våre kjerneverdier

Alle våre verdier har forskjellig tolkningsmuligheter. Nedenfor finner du hvordan vi tolker våre verdier. Verdiene våre har alle en dobbel bunn. De skal ikke bare gjenspeile hvem vi er og hva vi tror på. De gjenspeiler også hvordan vi jobber ut mot våre kunder.

VERDISKAPENDE

Alle virksomheter og enkeltmennesker skal få tilført verdi gjennom sin kontakt med oss. Gjennom å utvikle gode ledere og gode organisasjoner ser vi på vår jobb som å forløse potensiale i alle ledd. Forløst potensiale vil gi verdiskaping. Det være seg bevissthet, kunnskap, utvikling, motivasjon/ inspirasjon, endring – forretningsmessig, strategisk, kulturelt eller annet.

BEVISSTE

”Det du er bevisst kan du gjøre noe med. Det du ikke er bevisst gjør noe med deg.” Dette ordtaket er utgangspunktet for denne verdien. I det ubevisste ligger det mye følelser og motstand som kan stå i veien for endring og utvikling. Bevissthet er derfor alltid første skritt i retning av endring og er derfor viktig i alt endrings- og utviklingsarbeid. Vi skal være bevisste og målrettede i våre leveranser og vi skal skape bevisste ledere som på det grunnlag tar riktige valg.

INSPIRERENDE

Vi skal inspirere gjennom å stille spørsmål, gjennom vår formidling og gjennom å være kunnskapsbaserte. Vi mener også at å være inspirerende er å gi rom til andre. Det å utvikle ledere handler i stor grad om å gi rom. Gi rom til utvikling. Gi rom til å ta plass. Gi rom til mestring. Gi rom til å skape mening. Gi handlingsrom. Dette speiler i stor grad det de fleste ønsker seg av sine ledere og som vi kjenner igjen fra motivasjonsteoriene.

JORDNÆRE

”Ledere som er hel ved lykkes best!” Ledelse handler ikke lenger om trekk og spesielle egenskaper, det handler om relasjonen mellom leder og medarbeider. Derfor skal du lede med de egenskaper og kvalifikasjoner du har. Det krever stor selvforståelse. Innsikt i hva som er dine sterke og svake sider. Dette gjelder også for oss i våre leveranser. Vi er autentiske og bruker våre styrker til å levere best mulig. Vi er ydmyke for at kunden kjenner seg selv best, men vi er offensive på at vi er faglig dyktig.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat

"*" obligatorisk felt

Navn*
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.