Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger i Vissa AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å motta vårt nyhetsbrev eller benytte våre tjenester vil Vissa AS behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Vissa AS. Kontaktinformasjonen til Vissa AS er:

Adresse: Kristian IVs gate 13, 0164 Oslo
E-post: post@vissa.no
Telefon: + 47 92 82 48 97
Organisasjonsnr.: 916 548 338

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss.

 1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn
  Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
 • Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet, hvor vi behandler din e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av samtykke eller at du er kunde av oss.
 • Behandling av kontaktopplysninger og opplysninger om ansatte hos kunder og leverandører. Vi behandler opplysningene på grunnlag av at vi har en berettiget interesse i å behandle personopplysninger som del av vår virksomhet, og opplysningene som vi behandler er ikke omfattende samt at personvernet til de registrerte blir ivaretatt.
 • Besvare henvendelser som kommer inn til oss, hvor vi behandler navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
 1. Utlevering av personopplysninger til andre
  Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

  Vi bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

  All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

 1. Lagringstid
  Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

  Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av samtykke slettes, hvis samtykket trekkes. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
  Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

  For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på ovennevnte kontaktopplysninger. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

  Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

  Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss på ovennevnte kontaktopplysninger eller å melde deg av på link for avmelding i nyhetsbrev.

 1. Klager
  Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

  Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 1. Endringer
  Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.