Teamutvikling

Mye av det vi til daglig arbeider med er å bidra til gode og effektive team og grupper. Vi erfarer at det ligger mye uforløst kraft og energi i teamene som kan og bør frigjøres for å skape de resultater man ønsker seg. Ikke bare det; vi mener også at gode og effektive team skaper gode ledere og ikke minst motiverte og engasjerte medarbeidere.

Effektive team og grupper kjennetegnes ofte ved at de har:

  • Felles oppfatning av mål og hensikt
  • Tillitsfulle relasjoner
  • God kommunikasjon
  • God dynamikk i teamet

Vissa sitt lederutviklingsprogram er basert på å utvikle hvordan gruppen fungerer på disse områdene. Det er derfor viktig med kartlegging av hvordan gruppen fungerer i dag og deretter starter arbeidet med å optimalisere gruppens samhandling.

Vi arbeider etter kjente metoder og bruker anerkjente verktøy der det er hensiktsmessig. Her kan nevnes metodikk utviklet av Patrick Lenzioni, Endre Sjøvold og Optimas.

Vil du vite mer om hvordan vi kan utvikle gode ledere i din bedrift, ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale her

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale