Tjenester

VI TILBYR EN REKKE ULIKE TJENESTER SOM TILPASSES ETTER BEHOV

Ledelsesutvikling

Å utøve ledelse er både lett og komplisert på en og samme tid. Ledelse er lett fordi vi, gjennom forskning, vet mye om hva gode ledere gjør og hva som gjør at man blir ansett som en god leder blant sine medarbeidere. Forskning er alltid små tall aggregert til store tall. Derfor er ledelse mer komplisert når det kommer til den praktiske utøvelsen, fordi ledelse alltid er situasjonsavhengig og alltid skjer i relasjoner. Og du og jeg er forskjellig og ønsker oss forskjellige ting fra vår leder.

En god og profesjonalisert ledelse gir gode resultater for organisasjonen, og med dette som utgangspunkt jobber vi hver dag med det mål for øyet å hjelpe våre kunder å utøve ledelse på en enklere og mer profesjonell måte.

Lederutviklingsprogram:
I samarbeid med våre kunder skreddersyr vi lederutviklingsprogram tilpasset de utfordringer og behov kunden har. Våre program kjennetegnes at de er praktisk orientert, men bygget på god og anerkjent teori innenfor ledelse.

Individuell ledelsesutvikling:
Våre erfarne konsulenter bistår våre kunder med individuell coaching og rådgivning. Utgangspunktet er alltid kundens behov. Vår oppgave er å støtte og utfordre. Les mer om våre pakker for individuell lederutvikling her

Vil du vite mer om hvordan vi kan utvikle gode ledere i din bedrift, ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale her

Teamutvikling

Mye av det vi til daglig arbeider med er å bidra til gode og effektive team og grupper. Vi erfarer at det ligger mye uforløst kraft og energi i teamene som kan og bør frigjøres for å skape de resultater man ønsker seg. Ikke bare det; vi mener også at gode og effektive team skaper gode ledere og ikke minst motiverte og engasjerte medarbeidere.

Effektive team og grupper kjennetegnes ofte ved at de har:

 • Felles oppfatning av mål og hensikt
 • Tillitsfulle relasjoner
 • God kommunikasjon
 • God dynamikk i teamet

Vissa sitt lederutviklingsprogram er basert på å utvikle hvordan gruppen fungerer på disse områdene. Det er derfor viktig med kartlegging av hvordan gruppen fungerer i dag og deretter starter arbeidet med å optimalisere gruppens samhandling.

Vi arbeider etter kjente metoder og bruker anerkjente verktøy der det er hensiktsmessig. Her kan nevnes metodikk utviklet av Patrick Lenzioni, Endre Sjøvold og Optimas.

Vil du vite mer om hvordan vi kan utvikle gode ledere i din bedrift, ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale her

Ledergruppeutvikling

Vårt utgangspunkt i arbeidet med ledergrupper er at de skiller seg vesentlig fra andre grupper og team i organisasjonen. Det er vanskeligere for ledergrupper å sette felles mål og få til god samhandling når man på flere områder konkurrerer om ressurser og oppmerksomhet. Vi arbeider vi alltid etter skreddersøm og har kundens behov i sentrum. Samtidig er vi opptatt av at utviklingsarbeidet skal ha effekt på tre områder. Effektive ledergrupper skal gi merverdi til:

 • Organisasjonen
 • Ledergruppen
 • Den enkelte leder

Vi opplever at alt for mange ledere rapporterer om kjedelige og uinspirerende ledermøter. Vi arbeider for at ledergruppearbeidet skal bli inspirerende og ha høy verdi for kunden og den enkelte leder.

Vi benytter oss av verktøy i lederguppearbeidet hvor vi anser det som et godt bidrag inn i prosessen. Eksempler på verktøy er AFF Ledergruppeprofil, JTI og teamkompasset.

Vil du vite mer om hvordan vi utvikle gode ledere i din bedrift, ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale her

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling handler i stor grad om å få organisasjonen til å fungere mest mulig optimalt. Det handler om å skape de rette strukturer, kulturer og samhandlingsmønstre som er tilpasset strategi og målbilde.

Vår erfaring er at organisasjonsutvikling stort sett er veldig praksisnære utviklingsprosesser hvor vi tar i bruk organisasjonens samlede kompetanse. Enten det er for å endre kulturen i organisasjonen i retning av å bli mer innovativ og endringsorientert. Eller det handler om å endre arbeidsprosesser for å ta i bruk mer av kompetansen som finnes i organisasjonen og øke samhandlingen. Eller bruke kartleggingsverktøy for å skape engasjement og motivasjon blant medarbeiderne. Bare for å nevne noe.

Eksempler på organisasjonsutviklingsprosesser er:

 • Kartlegging og utvikling av organisasjonskultur
 • Kartlegging og utvikling av arbeidsmiljø
 • Kobling av strategi mot arbeidsprosesser
 • Konflikthåndtering
 • Organisasjonskartlegging og organisasjonsendringer
 • Ledertrening i hele eller deler av organisasjonen

Vil du vite mer om hvordan vi kan utvikle gode ledere i din bedrift, ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale her

Verktøy

I vårt arbeid benytter vi verktøy hvor det er naturlig og tilfører verdi. Våre konsulenter er sertifisert på en rekke verktøy. Herunder kan nevnes:

 • OPQ
 • Hogan Assessment Suite
 • JTI
 • 360-graders lederevaluering
 • Ledergruppeprofil – ledergruppeevaluering
 • Arbeidsmiljøkartlegginger
 • Kulturkartlegging basert på Cameron/Quinn
 • DevelopmentCoach – Online coachverktøy
 • Human Content personlighetstest

Vil du vite mer om hvordan vi kan utvikle gode ledere i din bedrift, ta kontakt med en av oss for en uforpliktende samtale her

”VI UTVIKLER BEVISSTE LEDERE OG LEDERGRUPPER – SOM INSPIRERER OG GJØR KLOKE VALG.”

TA KONTAKT