Tiltak som gir resultater

Altfor mange organisasjoner investerer i utvikling uten at det gir ønskede resultater. Dette skyldes ofte at tiltakene er løsrevet og ikke bygger på organisasjonens utfordringer og kompetansebehov.

I Vissa er vi opptatt av at kunnskap om ledelse og organisasjoner skal settes ut i live. Vi bevisstgjør og trener ledere og organisasjoner i det dere faktisk trenger. Ønsker du å vite mer om hva vi kan bistå din bedrift med? Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale

Ta kontakt med oss

Ledergruppeutvikling

Vi møter stadig ledergrupper som har potensiale for å bli mer effektive, og at gruppene med få og enkle grep kan oppnå store positive endringer: Bedre resultater for egen organisasjon og fokus på ledergruppen som arena for utvikling og samarbeid. Viktige stikkord for fremgang er at ledergruppen har en hensiktsmessig kommunikasjonsform, trygghet mellom medlemmene, et tydelig formål, og at det jobbes med saker som hører hjemme på ledergruppens nivå.

En ledergruppeprosess starter oftest med at vi benytter oss av det forskningsbaserte kartleggingsverktøyet effect. effect evaluerer sentrale områder av ledergruppens fungering og gruppens score sammenlignes med over 400 andre ledergrupper.  På den måten identifiseres raskt utviklingsområder, og ledergruppen kan iverksette tiltak som passer utfordringene.  

Les mer

Leadership Versality Index

Bli kjent med Leadership Versatility Index (LVI) Vissa hjelper ledere til å tilpasse seg krav om hyppige endringer og smidig problemløsning. Ved å benytte den forskningsbaserte 360 graders kartleggingen LVI, har lederen det beste grunnlaget for å bli bevisst sine styrker og utviklingsområder.

En egen progresjonsrapport sørger for at kartleggingen gir langvarig effekt. LVIs unike organisasjonsrapport vil i tillegg gi et bilde av hva som kjennetegner lederstilen til hele organisasjonen. Individuell lederutvikling satt i system vil for mange bedrifter være den mest effektive og effektfulle måten å utvikle ledelsen og organisasjonen.  

 

Les mer

Rammeverk for ledelse

I Rammeverk for ledelse jobbes det med å kartlegge og definere eksisterende og ønsket ledelse i organisasjonen – hvor et felles ledelsesgrunnlag utarbeides. I gjennomføringen av en slik prosess er det sentralt å engasjere bredt i organisasjonen, slik at ledere, HR og utvalgte medarbeidere tar ansvar for å komme frem til et omforent resultat. 

Et sentralt aspekt ved tilnærmingen er en anerkjennelse av at ledelse ikke er én ting, men at ønsket lederatferd avhenger i stor grad av hvor i organisasjonshierarkiet man leder.   

 

Les mer

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat