Ledergrupper i utvikling 

Ledergruppeutvikling samling 25-26 oktober

25. og 26 oktober samlet Vissa fire ledergrupper på Lysebu: Borg havn, Grenland havn, Trøndelag brann- og redningstjeneste og Asker og Bærum brann og redning. Disse deltar på Samfunnsbedriftene og Vissas ledergruppeprogram som går over 6 måneder. Gruppene har etter hvert blitt godt kjent og uttrykker at det har vært svært nyttig å møte ledergrupper fra både egen og en annen sektor. 

På timeplanen denne gang sto arbeid med komplekse problemstillinger, ledelse av ledergrupper samt hvordan medlemmenes individuelle styrker og overslag bidrar inn i gruppen. Etter 6 måneder brukes igjen verktøyet effect for å se om gruppene har gjort fremgang på sentrale områder i forhold til ved programmets oppstart. 

Er du nysgjerrig på hvordan vi jobber med ledergrupper og hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift? Ta kontakt med oss på post@vissa.no