Anders deltok på lederkurs: Viktig med gode verktøy som ny leder

Anders Skogum Fjellnett

– Jeg er overrasket over at ikke flere fra energibransjen deltar på kurset «Ny som leder». Det sier Anders Skogum, driftsformann i Fjellnett AS, som selv deltok på kurset nylig.

Anders er ny som driftsformann, etter å ha jobbet som montør lenge.
– Jeg vet om flere som er i samme situasjon, som nylig har fått lederansvar og dermed har en ny rolle i selskapet. Det er definitivt flere som skulle ha vært her, sier han.

Like utfordringer

– Jeg kommer inn i rollen fra et helt annet perspektiv enn noen av de andre på kurset. Jeg har ikke utdanning innen ledelse, jeg har vært montør i mange år. Så jeg har ikke de samme verktøyene og rutinene som en leder bør ha, og da er et kurs som dette svært nyttig for meg.
– Men det jeg ser er min styrke, er det å bygge relasjoner, snakke med folk, og det å forstå de ansattes situasjon og utfordringer.
Anders sier videre at det å snakke med noen om de samme utfordringene, på tvers av sektorer, har vært både lærerikt og viktig.
Dette bekrefter også kursholder Elisabeth Østrem i VISSA.
– Mange oppdager på kurset at det er mye som er likt på tvers av bransjer. Det å få bekreftet at mine utfordringer er universelle og ikke noe jeg må hanskes med alene, det er givende, forteller hun.
Elisabeth er organisasjonspsykolog i VISSA og har drevet leder- og organisasjonsutvikling siden 2002.

Viktig å møtes

– Det er viktig å møtes i person. Det å kunne deler erfaringer og utfordringer og lære av hverandre er betydningsfullt, og da bør man sitte i samme rom.
Kurset «Ny som leder» arrangeres en gang i halvåret, og man vil møte andre som også nylig har tatt på seg lederrolle, og trene på praktiske ferdigheter sammen. Det vil også gi mulighet til å bygge et nettverk med andre som er nye som ledere.
Målet med kurset er at du skal få en klar forståelse for hva som kjennetegner god ledelse, og består av både gruppearbeid og individuelle refleksjoner og målsetninger.
På spørsmål om kurset har vært nyttig for hans nye rolle, svarer Anders:
– Veldig nyttig!

Skrevet av Tina Helén Bursvik Melfjord for Samfunnsbedriftene
Her finner du artikkelen: