Webinar 24 november – Hvordan måle utvikling av ledere?

Webinar- Hvordan måle lederutvikling

Får din bedrift nok utbytte av lederevalueringer?

Bli med oss på webinar 24. november kl. 10.00 hvor vi forteller mer om hvordan vi i Vissa benytter Progress Report i oppfølgingen av Leadership Versatility Index, 360 graders lederevaluering.

Mange bedrifter har erfaring med å få for lite ut av målinger og evalueringer, enten det er av medarbeideres tilfredshet, ledere eller organisasjonen som helhet. Forskning har vist at måten undersøkelser følges opp på er avgjørende for positiv effekt. Det vanligste er dessverre at undersøkelser knapt følges opp i det hele tatt – da er det heller ikke rart at positiv effekt uteblir.

Når vi jobber med Leadership Versatility Index, en 360 graders lederevaluering, jobber vi svært målrettet med oppfølging, blant annet med å lage utviklingsmål. Men hva så, hvordan sikrer du at lederen din følger opp sine utviklingsmål? Det er her Progress Report kommer inn i bildet. Dette og mer til skal vi belyse i webinaret.

Meld deg på webinaret her:

Håper vi sees!