Hva er Focus & Wellbeing?

Gunvor Marie Dyrdal og Peder Lykke

I dette intervjuet tar Psykolog med Ph.D. i positiv psykologi Gunvor Marie Dyrdal, og spesialist i organisasjonspsykologi, Peder Lykke for seg vårt nye konsept Focus & Wellbeing, og forklarer hva det er og hvordan dere som bedrift kan benytte dere av tjenesten.

Hva er Focus & Wellbeing
Focus & Wellbeing er vår satsning på temaer som handler om det å klare å prioritere og fokusere i en verden av konstante avbrytelser, samt temaer knyttet til trivsel, motivasjon og engasjement på arbeidsplassen. Vi vet fra forskning at wellbeing, eller trivsel, legger grunnlag for å lykkes, ikke omvendt. Vi legger blant annet forskning fra positiv psykologi til grunn i tilnærmingen.

Hva konkret er det dere tilbyr med Focus & Wellbeing?
Vi kan tilby skreddersydde pakker til bedrifter med alt fra workshops, foredrag, kartlegginger, individuell oppfølging av temaer knyttet til fokus og trivsel. Og, vi kan hjelpe bedriften til å utvikle sine egne tjenester på dette området. Altså hvordan de kan tilrettelegge for fokus og trivsel og dermed gode prestasjoner over tid. Blant annet vet vi at motivasjon, mening og autonomi er avgjørende for at medarbeidere skal være indre motiverte. Vi kan hjelpe ledelsen og HR med å tilrettelegge for dette på en god måte. Vi vet også at medarbeidere trenger retning og forventninger, så det å skape en god balanse mellom styring, støtte og utvikling viser forskning at er avgjørende.

Hvem er dette for?
Vi mener alle bedrifter er nødt til å stadig spørre seg selv: Hva skal til for at vi lykkes best mulig, nå og fremover? En del av svaret vil handle om hvordan menneskene skal ha rammevilkår for å kunne ha det bra, fokusere og dermed prestere. Det er altså for alle som jobber med å utvikle organisasjonen, og da typisk ledelse og HR.

Hva er viktig for nye arbeidstakere, hvordan sikre trivsel for dem?
Yngre generasjoner kommer med en annen bagasje. På godt og vondt. Undersøkelser fra blant Center for Creative Leadership, har vist at millennials ønsker og trenger mer støtte enn tidligere generasjoner samtidig som de har et ønske om uavhengighet. De er opptatt av å bidra til en mer positiv verden, men er samtidig prestasjonsorienterte. De kan være lojale og samtidig åpne for muligheter som åpner seg utenfor organisasjonen. Så her gjelder det å holde flere tanker i hode samtidig, og være åpen for å tenke nytt om hvordan medarbeidere best kan møtes. Hvordan ledelse og HR håndterer dette er veldig spennende, og de fleste vil ha noe å lære her!

Hva med godt voksne og eldre arbeidstakere?
Vi vet at det vil bli flere eldre arbeidstakere fremover – og det er ikke bare negativt! Vi tenker det er helt avgjørende at ledelsen og HR klarer å møte, utnytte og forstå deres kompetanse og behov på en god måte. Mening, mestring og autonomi er viktige ingredienser også her – som hos alle andre. Klarer ledelsen og HR å få til en god og konstruktiv dialog hvor de forstår den enkeltes situasjon er de på vei til å få til noe. Vi tenker dette er en gruppe det er lett å undervurdere, og ikke forstå det videre potensialet til. Dette er arbeidstakere som typisk har vært gjennom mange omstillingsrunder, og som har mange personlige erfaringer med oppturer og nedturer. Eksempelvis viser arbeidstakere, i motsetning til stereotypiske forestillinger, ofte mindre motstand mot endring enn yngre arbeidstakere (Kunze, Boehm & Bruch, 2017), og de er mindre utsatt for utbrenthet.

Kan dere nevne et par andre eksempler på temaer dere jobber med på dette feltet?
Vi ser at temaer knyttet til prioritering er veldig etterspurt – folk blir dratt i alle retninger, og ønsker måter å håndtere dette, både individuelt og som organisasjon. Ellers er svært mange opptatt av å skape en læringskultur, en feedbackkultur og psykologisk trygghet. Vi ser at mange organisasjoner har stor nytte av å jobbe med disse spørsmålene, og knytte dem opp mot organisasjonskultur, utnytting og aksept for individuelle forskjeller og lederstil.

Webinar 7. februar om Focus & Wellbeing
Hvordan jobber din bedrift med trivsel og fokus? Bli med oss på dette webinaret 7. februar kl.10.00 hvor Gunvor Marie Dyrdal og Peder Lykke presenterer forskning, og samtaler med Lars Christian Larssen og Siri Holstad Johannessen fra Schibsted News Media, som har jobbet systematisk og målrettet med temaet Focus & Wellbeing.

Gikk du glipp av webinaret kan du registrere deg og se et opptak her