Webinar 7. februar- Focus & Wellbeing

Vissa- webinar-Focus&wellbeing

Hvordan kan organisasjonen øke innovasjon, konkurransekraft og prestasjoner – og samtidig ha medarbeidere som trives og utvikler seg? Vår nyeste ansatte, Gunvor Marie Dyrdal, psykolog med Ph.D. i positiv psykologi har i samarbeid med spesialist i organisasjonspsykologi, Peder Lykke utviklet konseptet «Focus & Wellbeing»

I dette webinaret presenterer vi forskning og samtaler med Lars Christian Larssen og Siri Holstad Johannessen fra Schibsted News Media, som har jobbet systematisk og målrettet med dette temaet.

Gikk du glipp av webinaret kan du registrere deg og se et opptak her