Effektive ledergrupper i Hurdal

Sent i november samlet vi i Vissa fire ledergrupper i Hurdal, som ledd i Samfunnsbedriftenes satsning på ledergruppeutvikling. Ledergruppene, som allerede hadde hatt besøk på hjemmebane fra Vissa, jobbet i to dager med hvordan de kan utvikle seg til å bli effektive ledergrupper. Det ble jobbet med å definere gruppens formål og hva gruppene egentlig skal «produsere», og ikke minst gruppepsykologisk trygghet, feedback og kontinuerlig læring. Sistnevnte «treenighet» ble ledet av Henning Bang fra Universitet i Oslo som har forsket og publisert om ledergrupper i en årrekke.

I pusterommene og under middagen var det friske samtaler om alt fra VEAS sitt lokalbryggede øl til investeringer i milliardklassen.

«Det var nyttig å treffe andre ledergrupper og se hvordan de organiserer seg, lære av dem og kalibrere oss selv i forhold til andre»

Ragnhild Borchgrevink, leder for Vestfjorden avløpsselskap (VEAS)

Lederne kan se frem til ny samling i februar hvor tema blant annet er kompleksitet i moderne organisasjoner, og det blir besøk fra ledere som forteller om grep de har tatt i sine ledergrupper for å oppnå ønskede resultater.