Hybrid lederutvikling- det beste fra to verdener

I Vissa har vi lenge vært opptatt av å kombinere fysiske møter og samlinger med digitale hjelpemidler, noe vi kaller for hybrid lederutvikling. Dette gir oss det beste fra to verdener: Det nære og trygge læringsrommet og det kostnadseffektive og alltid tilgjengelige digitale.

Med tanke på digitale læringssituasjoner bruker vi:

  • Digitale gruppesamlinger og work shops med effektiv bruk av breakout rooms og poengterte plenumsinnlegg. Stikkord her er korte samlinger.
  • Ledersimuleringer i endringsledelse, håndtering av motstand, konflikthåndtering og vanskelige samtaler.
  • Treningsapp som primer deltakerne på styrker og utfordringer i lederhverdagen som bidrar til å holde fokus.
  • Korte log ett tilgjengelige videosnutter gir lederne tipsene de trenger når de trenger dem.
  • Individuell ledercoaching kan gjennomføres på Teams når det er dannet en god og trygg relasjon mellom coach og leder.
  • Digital utgave av fysisk laget rammeverk for ledelse gir ledere og HR lett tilgang på å forstå forventninger til egen og andres lederroller.
  • Buddycoaching over Teams gir lav terskel for ledere til å støtte hverandre.
  • Digitale verktøy som Miro, Motimate og Slack gir nærmest ubegrenset mulighet til å skape og dele på engasjerende måter.

Oppsummert kan vi si at digitale elementer er kommet for å bli og skaper store muligheter for økt læringsutbytte. Samtidig er vi opptatt av at leder- og organisasjonsutvikling i de fleste tilfeller også trenger gode fysiske arenaer. Det fysiske møtet er med på å skape trygghet, nærhet og engasjement. Vi mennesker skinner aller mest når vi lærer, leker og utvikler oss sammen med andre – enten det er en-til-en setting, teamet eller i en større gruppe. Når vi kombinerer det digitale og det fysiske er mulighetene mange.